2/8/12

Πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους για την επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να παραμερίζουμε την κοινωνική συνοχή


Σε μία πραγματικά κρίσιμη συγκυρία και γνωρίζοντας ότι πλησιάζει η ώρα των τελικών αποφάσεων για την Πολιτική Συνοχής της επερχόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, οι Σοσιαλιστικές Ομάδες της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχονται από κοινού να αναδείξουν την σημασία μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και ισορροπημένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών μας, με βάση την αρχή της Αλληλεγγύης.

Έχοντας συνεισφέρει στη διαμόρφωση αυτών των θέσεων ως Εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν μπορώ παρά να χαιρετίσω αυτό το βήμα το οποίο αποτελεί και σαφή πολιτική στήριξη της προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα μας να κερδίσει εκ νέου την αυτοδυναμία της εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Οι δέκα βασικές θέσεις της Σοσιαλιστικής Ομάδας καλύπτουν απόλυτα την εθνική μας προτεραιότητα να διατηρήσουμε την πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους για την επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να παραμερίζουμε την κοινωνική συνοχή και την διαμόρφωση ενός βιώσιμου πρότυπου περιφερειακής  ανάπτυξης.

 Σε αυτό το αγώνα η Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να το πετύχει απαιτείται ετοιμότητα συμμετοχής σε όλα τα στάδια, από τον αρχικό σχεδιασμό πολιτικής έως την υλοποίηση μεμονωμένων έργων.

 Η Καβάλα θέλει και μπορεί...

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των Σοσιαλιστικών Ομάδων της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις θέσεις τους για την Πολιτική Συνοχής της επερχόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

22/5/12

Στην Ολομέλεια της ΕτΠ, Βρυξέλλες

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΕτΠ
η εισήγηση του Κ. Σιμιτσή για τον Κανονισμό
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Με πλήθος θετικών σχολίων από το σύνολο των μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της Ευρώπης και με τη θετική ψήφο όλων των πολιτικών ομάδων της ΕτΠ, εγκρίθηκε από το Σώμα της Ολομέλειας η εισήγηση της Γνωμοδότησης της ΕτΠ επί της προτάσεως του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) την οποία παρουσίασε ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής.
Να σημειωθεί ότι την πρόταση Κανονισμού ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) τον Οκτώβριο του 2011 και όπως είναι υποχρεωμένη από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την γνωμοδότηση της ΕτΠ.

Ο κ. Σιμιτσής με την ιδιότητα του τακτικού μέλος της ΕτΠ και ως βασικός εισηγητής επί της προτάσεως, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του σχεδίου Γνωμοδότησης αλλά και του τρόπου προσέγγισης του θέματος τα όποια έτυχαν της επιδοκιμασίας του συνόλου των μελών της Ολομέλειας. Μάλιστα, στελέχη όλων των πολιτικών ομάδων, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ολομέλειας μίλησαν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την πολύ αξιόλογη και ολοκληρωμένη δουλειά που έγινε από τον κ. Κωστή Σιμιτσή και τους συνεργάτες του.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε μάλιστα πολλές φορές την ανάγκη όχι μόνο να μη μειωθούν τα κονδύλια του ΕΚΤ αλλά ν’ αυξηθούν ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες.

«Προέρχομαι από μία χώρα, την Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Σιμιτσής, «που την τελευταία τριετία γνώρισε όσο καμία άλλη τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Βρισκόμαστε εν μέσω μίας υπεράνθρωπης, τιτάνιας προσπάθειας η οποία απαιτεί από όλους τους Έλληνες τεράστιες θυσίες και πολλές φορές προκαλεί ανείπωτο πόνο».

«Ένα πράγμα είναι βέβαιο», συνέχισε ο δήμαρχος, «έχουμε περάσει χειρότερες στιγμές στην ιστορία μας, τόσο στο κοντινό όσο και στο μακρινό παρελθόν, και είμαι σίγουρος πως θα υπερβούμε αυτή την κρίση. Αυτή τη δοκιμασία όμως δε χρειάζεται να την περάσουν και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνει αυτό οφείλουμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».


Ο κ. Σιμιστής επισήμανε επίσης ότι η πολιτική της συνοχής είναι το μοναδικό εργαλείο για την ανάκτηση της δυναμικής και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και συμπλήρωσε με έμφαση ότι «η ευρωπαϊκή προοπτική είναι η μοναδική μας επιλογή σ’ ένα κόσμο όπου καμία απειλή δεν πρόκειται να εξαφανισθεί ως διά μαγείας».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο δήμαρχος σημείωσε ότι η πολιτική για τη συνοχή, μέρος της οποίας είναι και το ΕΚΤ,  δεν είναι φιλανθρωπία αλλά επένδυση στο μέλλον, «μία πολιτική η οποία όπως θα έλεγε κι ένας μεγάλος ευρωπαίος (ο πάλαι ποτέ πρόεδρος της Επιτροπής, Jacques Delors) είναι το περιεχόμενο της αρχής της Αλληλεγγύης. Αρχή, η οποία μαζί με αυτές της Ανταγωνιστικότητας και της Συνεργασίας, συνθέτουν το όραμα για μία πολιτικά σταθερή, οικονομικά δυναμική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη».Η εισήγηση του Κ. Σιμιτσή στην Ολομέλεια της ΕτΠ
για τον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοΚυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ως Εισηγητής της Γνωμοδότησης της ΕτΠ επί της προτάσεως Κανονισμού της Επιτροπής για ΕΚΤ θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία του σχεδίου Γνωμοδότησης αλλά και του τρόπου προσέγγισης του θέματος από εμένα και τους συνεργάτες μου  .

Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει αρκετά θετικά στοιχεία, τα οποία, ως τέτοια, θα πρέπει να τύχουν της επιδοκιμασίας μας αλλά και αρκετά σημεία επί των οποίων εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας ή και τις αντιρρήσεις μας. 

1. Τα θετικά στοιχεία της πρότασης Κανονισμού, επί των οποίων θα είμαι ιδιαίτερα συνοπτικός, λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στη διάθεσή μου, είναι τα εξής: 

Η διατήρηση του χαρακτήρα του ΕΚΤ ως διαθρωτικού Ταμείου  και στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014 – 2020. 

Ο ολοκληρωμένος και συνεκτικός τρόπος με τον οποίο επέλεξε η Επιτροπή να οικοδομήσει το πεδίο εφαρμογής της συνδρομής του ΕΚΤ, που καλείται, έτσι, να υποστηρίξει τέσσερεις (4) θεματικούς στόχους, που με τη σειρά τους εξειδικεύονται και αρθρώνονται σε δεκαοκτώ (18) επενδυτικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα θετική η αναβάθμιση σε διακεκριμένο θεματικό στόχο της «προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας». Αυτό, σε συνδυασμό με την  πρόβλεψη ότι τουλάχιστον το 20% των διαθέσιμων πόρων του ΕΚΤ θα κατευθυνθεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων του εν λόγω θεματικού στόχου, θα επιτρέψει στο ΕΚΤ, να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας, που δημιουργεί η εξαιρετικά δυσμενής οικονομική συγκυρία. Θα πρέπει, εξάλλου, να τονισθεί η ξεχωριστή ενίσχυση από το ΕΚΤ της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε μια εποχή που οι δημόσιες επενδύσεις στον τομείς αυτούς τείνουν να συρρικνωθούν

Η δημιουργία μιας νέας ενδιάμεσης κατηγορίας περιφερειών, των οποίων το ΑΕΠ κυμαίνεται μεταξύ του 75% και του 90% του ενωσιακού ΑΕΠ, αλλά και η διασφάλιση του δικαιώματος του συνόλου των περιφερειών της ΕΕ να ωφελούνται των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, ακόμη και αυτών που αν και δεν εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση από την άποψη των στατιστικών μέσων όρων, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής λόγω της ύπαρξης θυλάκων φτώχειας και υπανάπτυξης.

Η επιδίωξη συντονισμού και συνεκτικότητας της δράσης των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και κατ’ επέκταση του ΕΚΤ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που θα οδηγήσει σε σημαντικές συνέργιες.

Η προσπάθεια προώθησης της ένταξης των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ.

Η συνέχιση της προσπάθειας για την απλοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, με στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του διοικητικού κόστους.

Η πρόβλεψη ενός συστήματος δεικτών απόδοσης των προγραμμάτων και η κατ’ αυτό τον τρόπο έναρξη της προσπάθειας εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κανόνων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του ΕΚΤ θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της ορατότητας των διαδικασιών παρακολούθησης.

Τέλος, εντελώς τηλεγραφικά θα πρέπει να επισημάνουμε στα θετικά σημεία της Πρότασης:
Την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ισότητα των ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, την ενίσχυση της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, την υποστήριξη των «κοινωνικών καινοτομιών», των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, των εδαφικών συμφώνων, των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη και των Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων, για την προώθηση των οποίων η ΕτΠ ήδη αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες.

2.  Ωστόσο η Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής εμπεριέχει και στοιχεία επί των οποίων εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας ή και τις έντονες αντιρρήσεις μας. Τα κυριότερα απ’ αυτά τα σημεία αυτά είναι:

Παρά την προτεινόμενη αύξηση του διαθέσιμου ποσού για το ΕΚΤ, που θα ανέλθει στο ποσό των 84 δις Ευρώ  και στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014 – 2020 (έναντι 75 δις και 22% της τρέχουσας περιόδου) και της αντιστροφής κατ’ αυτόν τον τρόπο, μετά από μεγάλο διάστημα, της πτωτικής τάση των διαθέσιμων πόρων του ΕΚΤ, διατηρούμε τις αμφιβολίες μας και εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για το κατά πόσο η δειλή αυτή αύξηση (η οποία στην ουσία είναι μικρότερη αφού στο ελάχιστο διαθέσιμο ποσό για το ΕΚΤ συμπεριλαμβάνονται και 2,5 δις της επισιτιστικής βοήθειας στα πλέον άπορα άτομα, που περνά από την ΚΑΠ στο ΕΚΤ) θα αποδειχθεί ικανή για να στηρίξει τους φιλόδοξους στόχους που τίθενται για το Ταμείο.

Προκαλεί η ανησυχία «η πλήρης ευθυγράμμιση» του ΕΚΤ με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που εγκυμονεί τον κίνδυνο εκτροπής του ΕΚΤ από βασικό μοχλό της Πολιτικής Συνοχής σε εργαλείο που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Επισημαίνουμε μια διάχυτη δυσπιστία της Επιτροπής σε βάρος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, που είναι και πρέπει να παραμείνουν Key actors στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Αποδοκιμάζουμε κάθε ιδέα υιοθέτησης ρήτρας μακροοικονομικής  αιρεσιμότητας, επισημαίνοντας ότι αυτή στο βαθμό που αφορά το ΕΚΤ καταλήγει σε «τιμωρία» των περιφερειακών αρχών και σε τελευταία ανάλυση των ωφελούμενων του Ταμείου, που είναι άτομα, για ενδεχόμενες καθυστερήσεις των κεντρικών κυβερνήσεων στην προώθηση μεταρρυθμίσεων για τις οποίες έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων ˑ


Τέλος, προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αρκετά σημεία της πρότασης της Επιτροπής  εγείρουν ζητήματα τριβής με τις αρχές της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας, αφού ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες προσαρμογής και ευελιξίας  της παρέμβασης του ΕΚΤ στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας και μειώνουν τη διαπραγματευτική δυνατότητα των περιφερειών απέναντι στην κεντρική διοίκηση

Κλείνοντας αυτή την εισήγησή μου θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσαμε το θέμα, αφού αυτός φωτίζει αρκετά και τις υποστηριζόμενες θέσεις. Έτσι προσπαθήσαμε,

Να σεβαστούμε απολύτως το «κεκτημένο» της ΕτΠ στα ζητήματα της Πολιτικής Συνοχής γενικότερα και του ΕΚΤ ειδικότερα,

Να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες διαβούλευσης με τα θεσμικά όργανα άλλα και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να ακούσουμε τις θέσεις τους και να συζητήσουμε τις δικές μας,

Να προσεγγίσουμε εποικοδομητικά τις προτάσεις της Επιτροπής, αφού ακόμη και στις περιπτώσεις που διαφωνούμε δεν στεκόμαστε αρνητικά και απορριπτικά αλλά επιχειρούμε να συμβάλλουμε με ιδέες στη βελτίωσή τους,

Και τέλος να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης αλλά και να διασφαλίσουμε το θεσμικό ρόλο της  ΕτΠ ως οργάνου εκπροσώπησής της, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά και τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.    

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,


Προέρχομαι από μία χώρα, την Ελλάδα, που την τελευταία τριετία έχει γνωρίσει όσο καμμία άλλη τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Βρισκόμαστε εν μέσω μίας υπεράνθρωπης, τιτάνιας προσπάθειας η οποία απαιτεί από όλους τους Έλληνες τεράστιες θυσίες και πολλές φορές προκαλεί ανείπωτο πόνο.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο, έχουμε περάσει χειρότερες στιγμές στην ιστορία μας, τόσο στο κοντινό όσο και στο μακρινό παρελθόν, και είμαι σίγουρος πως θα υπερβούμε αυτή την κρίση.

Αυτή την δοκιμασία όμως δεν χρειάζεται να την περάσουν και οι άλλες χώρες της ΕΕ αλλά για να γίνει αυτό οφείλουμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι και η μοναδική μας επιλογή σε ένα κόσμο όπου καμμία απειλή δεν πρόκειται να εξαφανισθεί ως διά μαγείας, και η πολιτική συνοχής είναι το εργαλείο μας για την ανάκτηση της δυναμικής, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η πολιτική για την συνοχή, μέρος της οποίας είναι και το ΕΚΤ,  δεν είναι λοιπόν φιλανθρωπία αλλά πράγματι επένδυση στο μέλλον, μία πολιτική η οποία όπως θα έλεγε και ένας μεγάλος ευρωπαίος(ο πάλαι ποτέ Πρόεδρος της Επιτροπής, Jacques Delors) είναι το περιεχόμενο της αρχής της Αλληλεγγύης, αρχή, η οποία μαζί με αυτές της Ανταγωνιστικότητας και της Συνεργασίας, συνθέτουν το όραμα για μία πολιτικά σταθερή, οικονομικά δυναμική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη.

Σας ευχαριστώ….


Παρέμβαση Κ. Σιμιτσή στη Σοσιαλιστική Ομάδα
της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε.


Στην κρισιμότητα των εκλογών της Κυριακής αναφέρθηκε ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής στη διάρκεια της ολιγόλεπτης τοποθέτησής του στη συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Ομάδας (Group PES) της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκή Ένωσης που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ολομέλειας των Περιφερειών της Ευρώπης.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι πλέον αναγνωρίζεται από μεγάλη μερίδα του πολιτικού κόσμου πως έγιναν σοβαρά λάθη κατά την περίοδο της διετούς διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.
«Η αλλαγή ηγεσίας δεν έχει λειτουργήσει λυτρωτικά. Η αυτοκριτική (που δεν είναι αντιτιμωρία αλλά οδηγός για μια νέα πορεία στα πολιτικά πράγματα της χώρας) ποτέ δεν ήταν το μεγαλύτερο προσόν του ΠΑΣΟΚ», παρατήρησε ο κ. Σιμιτσής και συμπλήρωσε «δεν είναι παράξενο λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να χάνει σχεδόν τη μισή του εκλογική δύναμη, σε σύγκριση με το 2009. Ο κίνδυνος να επικρατήσει η ακυβερνησία σε συνδυασμό με την άνοδο των άκρων ίσως προκαλέσει μια μικρή αλλά κρίσιμη συσπείρωση των ψηφοφόρων του σοσιαλιστικού κόμματος που θ’ αυξήσει τα ποσοστά του».

Ο κ. Σιμιτσής χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως τις κρισιμότερες μετά την πτώση της δικτατορίας υπογραμμίζοντας ότι ποτέ άλλοτε στην κρίση του Ελληνικού λαού δεν τέθηκαν τόσα πολλά και σημαντικά ερωτήματα όσο  σε αυτές τις εκλογές. Αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι το θέμα του χρέους δεν είναι εσωτερικό πρόβλημα της Ελλάδας τονίζοντας χαρακτηριστικά «το πρόβλημα εξαπλώνεται παίρνοντας επιδημικές διαστάσεις σε όλη την Ευρωζώνη. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη οι χώρες του νότου, όπως η Ελλάδα, να προχωρήσουν τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις στην κοινωνία και την οικονομία».

«Οι πολιτικές που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα», σημείωσε ο κ. Σιμιτσής ολοκληρώνοντας, «αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τη μονόπλευρη λιτότητα και οδηγούν στη δίνη της ύφεσης. Ο Ελληνικός λαός προσέρχεται την Κυριακή στις κάλπες με διφορούμενα συναισθήματα, βυθισμένος σε μια καταστροφική οικονομική πορεία, ολοένα και περισσότερο, απαισιόδοξος για το μέλλον, φτωχότερος και χωρίς προοπτική ανάκαμψης. Φόβος, οργή και απελπισία διαμορφώνουν ένα προεκλογικό κλίμα διχασμού».

3/4/12

Στη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης


Την ευκαιρία να συζητήσει θέματα που αφορούν στη δυναμική των πόλεων τον 21ο αιώνα, την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και το ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είχε ο δήμαρχος Καβάλας και πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωστής Σιμιτσής στο πλαίσιο της 5ης Διάσκεψης Κορυφής Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης με τίτλο: «Ο Ευρωπαϊκός Αστικός Ιστός τον 21ο αιώνα».
Η διάσκεψη κορυφής πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 22 και 23 Μαρτίου 2012  και μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso και η πρόεδρος της Επιτροπής των της Επιτροπής των Περιφερειών Mercedes Bresso.

Όπως τόνισε η κ. Bresso, «στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από υπερεκμετάλλευση λόγω ενός μη βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, οι ίδιες οι πόλεις βρίσκονται στο προσκήνιο όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου ζωής, την τόνωση της δημιουργικότητας, την προσέλκυση νέων ταλέντων, την εξασφάλιση της επανένταξης των ανέργων στην εργασία και τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας με τις επιχειρήσεις».

Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης είχε ως στόχο την εξεύρεση πρακτικών λύσεων τις οποίες θα μπορέσουν να εφαρμόσουν οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι στις αντίστοιχες περιφέρειές τους.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, περισσότεροι από 300 δήμαρχοι και πρόεδροι Περιφερειών, από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και καταξιωμένοι αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και ειδικοί στον τομέα της αστικής ανάπτυξης μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους με στόχο την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης αειφόρου αστικής ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

24/3/12

Πρόταση Ψηφίσματος από την Ανοιχτή Πόλη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την αποτυχία της Δευτέρας, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα γύρω από τα θέματα της οικονομικής πολιτικής που αποκαλύπτει και την ιδεολογική γύμνια των άλλων παρατάξεων, η παράταξή μας δημοσιοποιεί πρότασή της την οποία θα αποστείλει προς την κυβέρνηση ως «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ» και όχι ως ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καβάλας

Ο συνδυασμός «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ»,

Ανησυχώντας για τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας, που επηρεάζουν άμεσα και δραστικά το εισόδημα των Ελλήνων και οδηγούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια, την ανέχεια και τη δυστυχία, με ελάχιστες προοπτικές ανάκαμψης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που λαμβάνονται τόσο σε διεθνές επίπεδο, όπως η Διακυβερνητική Συμφωνία της 25.1.2012 μεταξύ 25 από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, όπως η δανειακή σύμβαση που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή στις 12.2.2012.
Κατανοώντας ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση υπερβαίνει το εθνικό πλαίσιο, όντας ευρωπαϊκή και παγκόσμια και όχι αποκλειστικά της Ελλάδας ή των χωρών του ευρωπαϊκού νότου.
Αντιλαμβανόμενο πως η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ο συνετός τρόπος άσκησης της δημόσιας εξουσίας, που διασφαλίζει την ορθή και διαφανή χρήση των διαθέσιμων πόρων θέτοντας στόχους με συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Θεωρώντας όμως από την άλλη πλευρά πως η οικονομική σύνεση και η συμμόρφωση προς τους κανόνες αποτελούν μέσο για την επίτευξη της ευημερίας των λαών και όχι αυτοσκοπό.
Παρατηρώντας με ανησυχία την περικοπή των δαπανών σε κάθε δημόσιο κρατικό τομέα, ιδίως όμως σε εκείνους που σχετίζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες υπό ευρεία έννοια (υγεία, ασφάλιση, παιδεία, εργασία).
Εκτιμώντας πως η πολιτική λιτότητας στραγγαλίζει την πραγματική οικονομία, υποβαθμίζει το επίπεδο της ζωής των Ελλήνων, μειώνει το οικογενειακό εισόδημα πολύ πιο κάτω από το όριο της φτώχειας, οδηγεί σε κοινωνικές εντάσεις και εκρήξεις και υπονομεύει εν τέλει τη δημοκρατία

Καλεί την ελληνική κυβέρνηση:


Να αναλάβει πρωτοβουλίες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ανακοπεί το καθοδικό ρεύμα της μονόπλευρης λιτότητας, της άνευ όρων ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος, της ποινικοποίησης των κρατικών ελλειμμάτων.
Να αναζητήσει διεθνώς συμμαχίες που θα ενδυναμώσουν τη θέση της χώρας μας και θα αποκαταστήσουν το γόητρο του ελληνικού λαού από τα ρατσιστικά σχόλια που εκστομίζονται ακόμη και από επίσημα χείλη, κυβερνητικά στελέχη ή υπηρεσιακούς παράγοντες διεθνών οργανισμών.
Να διαμορφώσει με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μια νέα πολιτική, που θα διασφαλίζει πως οι κανόνες περί χρέους και ελλειμμάτων θα επιτρέπουν αντι-κυκλικά οικονομικά μέτρα, και να παλέψει μαζί με αυτά για τη θέσπιση ενός ειδικού επενδυτικού ομολόγου που θα μειώσει το χρέος, θα αποκαταστήσει την πίστη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θα βοηθήσει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Να επιδιώξει μαζί με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ την εφαρμογή μέτρων που θα ξαναφέρουν την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, μέσω της αύξησης της ζήτησης στις ισχυρές οικονομίες και της θέσπισης ηπιότερης δημοσιονομικής στρατηγικής στις ασθενέστερες. Ιδίως να ενισχυθεί η απασχόληση των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που εγκαταλείπουν το σχολείο τους και να αυξηθεί ο αριθμός των πτυχιούχων από ανώτερες και ανώτατες σχολές.
Να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της ενεργειακής αγοράς και να θεσπίσει κανόνες για την προστασία των οικονομικώς αδυνάτων από καταχρηστικές πρακτικές στο εμπόριο και τις υπηρεσίες.
Μέσα στη χώρα μας να προχωρήσει στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, που δεν θα είναι μονόπλευρες θυσίες του λαού ούτε σπάσιμο των νομικών κανόνων ούτε απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων ούτε απολύσεις εργαζομένων αλλά θέσπιση απλουστευμένων και αντικειμενικών διαδικασιών, κατάργηση των γραφειοκρατικών φραγμών, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.
Να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του φορολογικού δικαίου και να θεσπίσει μακρόβιους και αντικειμενικούς κανόνες που θα αποτρέπουν τις αυθαιρεσίες και θα υλοποιούν τη συνταγματική εντολή για αναλογική επιβάρυνση των πολιτών σύμφωνα με τις δυνατότητες εκάστου.
Να αναδιαρθρώσει τις κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα σύγχρονα διοικητικά πρότυπα περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, αξιοποιώντας καλύτερα και πιο ορθολογικά τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ΔΕΚΟ και αποδίδοντας επιτελικό ρόλο στα υπουργεία.
Να εμπιστευθεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταφέροντας σε αυτήν αρμοδιότητες και πόρους, προκειμένου να ολοκληρώσει την αποστολή της, να αναβαθμίσει τον πολιτειακό και τον πολιτικό ρόλο των αιρετών σε όλες τις βαθμίδες και να πάψει τον νομικό αναχρονισμό της διαφοροποίησης των κρατικών από τις αυτοδιοικητικές λειτουργίες, να επιστρέψει δε τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.