2/8/12

Πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους για την επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να παραμερίζουμε την κοινωνική συνοχή


Σε μία πραγματικά κρίσιμη συγκυρία και γνωρίζοντας ότι πλησιάζει η ώρα των τελικών αποφάσεων για την Πολιτική Συνοχής της επερχόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, οι Σοσιαλιστικές Ομάδες της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχονται από κοινού να αναδείξουν την σημασία μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και ισορροπημένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών μας, με βάση την αρχή της Αλληλεγγύης.

Έχοντας συνεισφέρει στη διαμόρφωση αυτών των θέσεων ως Εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν μπορώ παρά να χαιρετίσω αυτό το βήμα το οποίο αποτελεί και σαφή πολιτική στήριξη της προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα μας να κερδίσει εκ νέου την αυτοδυναμία της εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Οι δέκα βασικές θέσεις της Σοσιαλιστικής Ομάδας καλύπτουν απόλυτα την εθνική μας προτεραιότητα να διατηρήσουμε την πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους για την επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να παραμερίζουμε την κοινωνική συνοχή και την διαμόρφωση ενός βιώσιμου πρότυπου περιφερειακής  ανάπτυξης.

 Σε αυτό το αγώνα η Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να το πετύχει απαιτείται ετοιμότητα συμμετοχής σε όλα τα στάδια, από τον αρχικό σχεδιασμό πολιτικής έως την υλοποίηση μεμονωμένων έργων.

 Η Καβάλα θέλει και μπορεί...

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των Σοσιαλιστικών Ομάδων της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις θέσεις τους για την Πολιτική Συνοχής της επερχόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: